Energia

Westenergy Oy

Westenergy Oy on uuden sukupolven kiertotalousyritys, joka jalostaa jätettä energiaksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa ja kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Toimipaikka

Mustasaari

Perustettu

2007

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

36

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

35

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

19,7M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Westenergy toimii kahden jatkuvasti kehittyvän toimialan, jätehuollon ja energiasektorin, yhteenliittäjänä. Westenergyn laitoksen tarkoitus ei ole vain hävittää roskaa, vaan haluamme varmistaa, että kaikki materiaalit jalostetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme työtä sen eteen, että materiaalit, energia sekä ravinteet päätyvät takaisin käyttöön yhä täysimääräisemmin. Westenergyn tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä ja tuottaa ilmastopositiivista, hiiltä sitovaa energiaa ja tuotteita. Visionamme on luoda paikallisesti edistyksellinen arvoketju, jossa suomalaiset edelläkävijät voivat kehittää vientiratkaisujaan. Näin luomme yhdessä päästöhyötyjä ja hiilikädenjäkeä myös globaalisti. Käsi kädessä päästötavoitten kanssa haluamme vahvistaa hiilen ja muiden materiaalien kierrätystä ja edistää päästötöntä logistiikkaa. Kaikki kolme visiotamme tukevatkin vahvasti toisiaan.