Bra företag garanterar finländarna en bra morgondag

Bra företag bygger upp ett Finland som ger oss välfärd också i morgon. Bra företag är ansvarsfulla, de betalar skatter som är livsviktiga för samhället, ger exportintäkter, sysselsätter hundratusentals finländare, skapar innovationer och bekämpar klimatförändringen genom att utveckla en hållbarare värld.

Utifrån detta arbete skapade vi kampanjen Hyvä yritys – Bra företag.

Så fungerar ett bra företag

euro_symbol

Skattebetalning

Bra företag har inga grå dagar. De löner som betalats in på finländarnas konton och de skatter som redovisats till den gemensamma kassan skapar finländarnas gemensamma välfärd.

work

Sysselsättning

De bästa arbetsplatserna i Finland finns hos bra företag, och de sysselsätter närmare 1,7 miljoner finländare inom olika sektorer, över hela landet. Genom arbete i bra företag skapas blå stunder och tiotals andra saker som förbättrar livet.

public

Exportintäkter

Utrikeshandeln är livsviktig för ett litet land som Finland. Framgång på exportmarknaden förutsätter konkurrenskraftiga produkter och tjänster som bra företag producerar.

lightbulb

Innovationer

Bra företag skapar kunniga personer. De bygger upp Finland med över 4 miljarder euro som riktas till forskning, utveckling och innovationer, där var och en kan bli nästa Nobelpristagare.

eco

Hållbar utveckling

I ett land med långa avstånd arbetar bra företag för smartare lösningar och ett mer hållbart Finland. Det innebär årliga satsningar på miljontals euro på projekt för hållbar utveckling hos oss i Finland och utomlands.

Q&A

Vad är avsikten med kampanjen Bra företag?

När man pratar om den finländska välfärden, hamnar företagen ofta i skuggan. Företag har ändå en avgörande roll i finansieringen av vår gemensamma välfärd. Företagen sysselsätter och genererar exportintäkter, betalar ut lön till sina arbetstagare som i sin tur betalar skatt på lönen. Dessa skatteintäkter säkrar vår gemensamma välfärd.

Varför heter kampanjen Bra företag? Det finns ju inte bara en definition för vad som gör ett bra företag.

Företagen sysselsätter, betalar ut löner och skatter som vår välfärd vilar på. Företagen gör nya innovationer som säkrar vår konkurrenskraft på den globala marknaden. En del av dessa innovationer kan hjälpa oss att hantera stora globala utmaningar, såsom klimatförändringen eller förlusten av den biologiska mångfalden. Företagen utvecklar sin ansvarsfullhet, tar hand om sin personal och sin omgivning. Företagen har en avgörande roll i att säkra välfärden och lösa framtidens utmaningar.

Hur har man valt ut företagen som är med på sidan?

Vi har tagit med alla sådana medlemsföretag i EK som har svarat på frågorna i Bra företag-enkäten. Största delen av svaren finns i företagens årsrapporter. Men i enkäten fanns också en stor, viktig och kvalitativ fråga som alla företag skulle svara på: Hur gör ditt företag gott? Svaren finns i företagskorten!

Var det lätt att få med företagen i kampanjen?

Ja! Intresset har varit stort. Företagen får sällan berätta om sin betydelse för välfärden. Nu får de en möjlighet att göra det tillsammans, och alla intresserade har också fått chansen att berätta mer om sin historia med hjälp av företagskorten.

Vad har Finlands Näringsliv EK med kampanjen att göra?

EK finansierar kampanjen. Den här kampanjen är ändå inte avsedd att förmedla EK:s budskap, utan vi vill på ett tydligt och praktiskt sätt berätta vilken roll företagen har för den finländska välfärden. Den kreativa utformningen av kampanjen är gjord av Bob the Robot.

Vad grundar sig reklamkampanjens påståenden på?

Reklamkampanjens påståenden grundar sig på officiella och offentliga informationskällor, t.ex. information från Statistikcentralen.