Usein kysytyt kysymykset

Miksi kampanja luotiin?

Yritykset jäävät usein varjoon, kun puhutaan suomalaisesta hyvinvoinnista. Yrityksillä on kuitenkin aivan ratkaiseva merkitys Suomen hyvinvoinnin rahoittajana. Yritykset työllistävät ja tuovat vientituloja, työntekijät saavat palkkaa ja maksavat veroja, joilla yhteinen hyvinvointimme taataan.

Miksi kampanjan nimi on hyvä yritys, eihän hyvään yritykseen ole yhtä määritystä?

Yritykset työllistävät, maksavat palkkoja ja veroja, joiden varaan hyvinvointi rakentuu. Yritykset tekevät innovaatioita, joilla varmistetaan kilpailukyky maailmanmarkkinoilla. Jotkut innovaatiot ovat ratkaisemassa suuria globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta tai luontokatoa. Yritykset kehittävät vastuullisuuttaan, huolehtivat henkilöstöstään ja ympäristöstään. Yrityksillä on ratkaiseva rooli niin hyvinvoinnin varmistajina kuin tulevaisuuden haasteiden ratkojina.

Millä perusteella sivun yritykset on valittu?

Mukaan ovat päässeet kaikki EK:n jäsenyritykset, jotka ovat vastanneet Hyvä yritys -kyselylomakkeen kysymyksiin. Kysymyksistä suurimpaan osaan löytyy vastaus yritysten vuosiraporteista. Mutta mukana oli myös yksi, tärkeä ja laadullinen kysymys, johon kaikkien tuli vastata: Miten yrityksesi tekee hyvää? Vastaukset löytyvät yrityskorteista!

Lähtivätkö yritykset helposti mukaan kampanjaan?

Kyllä! Innostus on ollut suurta. Yritykset pääsevät harvoin kertomaan, kuinka niissä arvostetaan ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Nyt se tehdään yhteisvoimin, ja kaikki halukkaat ovat päässeet myös yrityskorttien kautta mukaan kertomaan tarinaansa.

Miten Elinkeinoelämän keskusliitto EK liittyy kampanjaan?

EK on kampanjan rahoittaja. Tässä kampanjassa ei kuitenkaan kerrota EK:n vaikuttajaviestejä, vaan halutaan avata käytännön esimerkein ja havainnollisesti, mikä on yritysten rooli suomalaisen hyvinvoinnin takaajana. Kampanjan luovan toteutuksen on tehnyt Bob the Robot.

Mihin mainoskampanjan väitteet perustuvat?

Mainosten väittämät perustuvat virallisiin ja julkisiin tietolähteisiin, esimerkiksi Tilastokeskuksen tietoihin.