Muut

VTT

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Toimipaikka

Espoo

Perustettu

1942

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

2130

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

2130

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

85M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

154M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

21M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

117M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

78

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Globaalien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uusia teknologioita, jotka syntyvät yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tiiviillä TKI-yhteistyöllä. Vaikuttavuus syntyy, kun asiakkaat ja yhteiskunta ottavat yhdessä kehittämämme ratkaisut käyttöön. VTT vaikuttaa yksittäistä projektia pidemmällä aikajänteellä muun muassa nopeuttamalla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä parantamalla tieto- ja osaamispohjaa. Noustakseen kestävän kasvun kärkimaaksi Suomen on panostettava osaamisalueisiin, joissa meillä on erityistä huippuosaamista ja kilpailuetua ja joihin keskittymällä voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.