Muut

Terveystalo

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava työterveystoimija Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Tarjoamme palveluitamme digivastaanotollamme 24/7 sekä 360 toimipaikassamme ympäri Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Toimipaikka

Helsinki

Perustettu

2011

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

14,7K

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

15,5K

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

1,12Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

1,16Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

43M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

66

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Terveystalon missiona on taistella terveemmän elämän puolesta. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Palveluillamme autamme yksittäisiä ihmisiä, yrityksiä, organisaatioita sekä kuntia ja koko Suomea voimaan paremmin ja pitämään huolta terveydestään, ja siten luomme myös positiivisia vaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Pyrimme lisäksi minimoimaan ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme, ja tavoitteenamme on olla hiilivapaa vuonna 2022 ja toimintamme on määrä olla päästötöntä vuonna 2030. Digitaalisilla palveluillamme voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä matkoista aiheutuvia päästöjä. Luomme arvoa asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja osakkeenomistajillemme kehittämällä jatkuvasti toimintamme laatua, nopeuttamalla hoitoon pääsyä, vähentämällä sairauspoissaoloja ja työllistämällä suoraan ja välillisesti yli 15 500 osaajaa. Olemme Suomessa merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja terveyspalvelujen tarjoaja.