Energia

Teollisuuden Voima Oyj

TVO on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo yli 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon alettua noin 30 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Toimipaikka

Eurajoki

Perustettu

1969

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

1004

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

1004

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

298,7M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Investoinnit

578M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Tutkimus ja kehitys

11,5M

Yrityksen tekemien tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

69,1M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

69

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa sekä ihmisiin että luontoon ympäri maailmaa. Me TVO:laiset autamme lämmittämään ja valaisemaan koteja, nauttimaan lämpimän veden mukavuuksista sekä hyödyntämään teknologiaa ilmastoystävällisesti. Lisäksi olemme monien kuntien sekä suomalaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden vastuullinen kumppani.

Ydinvoimamme on kotimaista sähköntuotantoa, jota teemme vakaasti säästä riippumatta. Yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa meillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Olkiluodossa on otettu käyttöön Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko, Olkiluoto 3-laitosyksikkö. OL3:n säännöllisen sähköntuotannon myötä pian lähes kolmannes Suomen sähköstä tulee yhdeltä saarelta. Samalla varmistetaan sähkön parempi huoltovarmuus sekä omavaraisuus.

TVO:lla jokainen meistä on tärkeä. Luottaessamme vahvuuksiimme ja kehittäessämme ammattitaitoamme olemme oppineet hallitsemaan koko ydinvoiman elinkaarta – turvallisesti kalliosta kallioon.