Rakentaminen

SRV

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Toimipaikka

Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Oulu

Perustettu

1987

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä yhteensä

958

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

932,6M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Miten yritys tekee hyvää?

Koko strategiamme perustuu kestävämmän ja vastuullisemman, taloudellista arvoa vaalivan sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivan kaupunkiympäristön rakentamiseen. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Se voi tulla todeksi vain kuuntelemalla asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Asiakaslupauksemme onkin Kuuntelemalla rakennamme viisaasti.

Rakentamiemme kohteiden elinkaariviisaus perustuu työmaittemme rakennusaikaiseen päästöttömyyteen, ympäristöystävällisiin ja vastuullisiin materiaalivalintoihin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, materiaalien kierrätykseen sekä kesäkuussa lanseeraamiimme luonnon monimuotoisuustavoitteisiin. Elokuussa julkaisimme tiekartan, joka ohjaa meitä täysin päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä.

Elinkaariviisautta on myös työntekijöittemme mahdollisuus kukoistaa kiinnostavissa työtehtävissä jopa läpi työuran. Vaalimme työyhteisössämme paitsi vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, myös hyvää yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä. Meillä onkin helppo lähestyä työkavereita titteleistä riippumatta.

Elinkaariviisauteen liittyy niin ikään yhteistyömme Suomen Olympiakomitean Lasten Liikkeen kanssa – pidämme osaltamme huolta siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada kipinä liikunnalliseen elämäntapaan.