Rakentaminen

Skanska Oy

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien.

Toimipaikka

Helsinki

Perustettu

1994

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

2167

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

30K

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

1,12Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

14Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2045

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

87

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Skanskan maailmanlaajuisesti yhteinen päämäärä on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Se on lähtökohtamme liiketoiminnallemme ja jokaisen skanskalaisen työtä joka päivä. Työskentelemme kestävän työelämän eteen pitkäjänteisesti. Työturvallisuus, hyvinvointi ja ympäristöarvot ovat olleet työmme keskiössä vuosia, ja tähän rinnalle olemme nostaneet entistä vahvemmin oikeudenmukaiset työolot. Rakennustyömaa on yhteinen työpaikka monien eri yritysten työntekijöille. Yhteisellä työpaikalla kaikilla tulee olla hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet ja avoin ilmapiiri tuoda esiin epäkohtia tai kehitettäviä asioita. Asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa tuemme toisiamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Katse tulevaisuuteen on myös aktiivisessa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyössämme. Esimerkiksi Skanska Oppiva -harjoitteluohjelman kautta tarjoamme vuosittain nuorille töitä jo opiskeluaikana, mikä kerryttää hyödyllistä työkokemusta tulevaisuutta varten.