Rakennusaineteollisuus

Rudus Oy

Rudus on Suomen johtava betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistaja. Olemme näkyvästi mukana siellä missä rakennetaan: taloja, teitä, siltoja ja ympäristöä.

Toimintamme ytimen muodostavat betoni, betonituotteet, erilaiset kiviainekset ja kierrätys. Ympäristövastuutyössämme olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kiertotalouden edistämiseen tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Jatkuva tuotekehitys ja innovointi mahdollistaa tavoitteidemme saavuttamisen. Haluamme tuotteillamme ja toiminnallamme varmistaa kestävän yhteiskunnan tuleville sukupolville.

Toimipaikka

Helsinki

Perustettu

1897

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

861

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

942

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

330M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

360M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

10,8M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Tutkimus ja kehitys

41,4M

Yrityksen tekemien tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2050

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Miten yritys tekee hyvää?

Soramontusta luonnonsuojelualueeksi tai virkistysalueeksi!

Samalla kun takaamme kotimaisen kiviainestuotannon infran rakentamiseen ja valmistamme tuotteita kestävään rakentamiseen, huolehdimme myös toimintamme ympäristövaikutuksista.

Jo 10 vuotta toiminut Rudus LUMO -ohjelma viitoittaa työtämme luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Samalla luomme virkistyskäyttöön sopivia alueita tai erityisiä luonnonsuojeluun liittyviä alueita.