Liikenne ja logistiikka

RP Group / RP Logistics Oy

RP Group on yrittäjähenkinen konserni, joka on tuottanut laadukkaita logistiikkapalveluja vuodesta 1987.
Toimimme innovatiivisena logistiikan moniosaajana sekä teollisuudessa että satamissa.

Lähtökohtamme on parantaa kestävästi asiakkaittemme kilpailukykyä kustannustehokkaalla ja laadukkaalla logistiikalla. Kaikessa toiminnassamme huomioimme työturvallisuuden ja tavoitteemme pienentää hiilijalanjälkeä.

Toimipaikka

Kotka

Perustettu

1987

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

110

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

110

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

16,2M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

16,2M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

1,3M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Tutkimus ja kehitys

150t

Yrityksen tekemien tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Koulutus

100t

Yrityksen henkilöstön koulutukseen tekemien panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

7,2M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Miten yritys tekee hyvää?

RP Groupin tavoite on yhtiön ratkaisuilla parantaa toimialamme vastuullisuutta. Haluamme olla edelläkävijä matkalla kohti vähähiilistä taloutta. RP Groupin liiketoiminta perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka huomioi ympäristön, ihmiset, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan.

Yrityksen tavoite on hyödyttää asiakkaita, omaa henkilöstöä ja omistajia. Taloudellista menestystä tavoitellaan, sillä se luo mahdollisuuden investoida moderniin ja vähäpäästöiseen kalustoon sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia.

Peruslähtökohta on lain noudattaminen kaikessa liiketoiminnassa. Huomioimme erityisen tarkasti työelämän lainsäädännön, työsuojelumääräykset sekä kilpailuoikeudelliset näkökohdat.

RP Groupin tavoitteena on vähentää omien toimintojen hiilidioksidipäästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä,
kun vertailuvuosi on 2020. Ilmastotavoite huomioidaan kone- ja laiteinvestoinneissa vuodesta 2021 alkaen.