Teknologiateollisuus

Ramboll Finland Oy

Ramboll on johtava kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien suunnittelu- ja konsultointiyritys.

Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 16 500 asiantuntijaa globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ja kestävät ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Toimipaikka

Espoo

Perustettu

1945

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

2500

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

17 000

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

250M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

1,91Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

82

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Asiantuntijaorganisaationa Rambollin merkittävimmät positiiviset vaikutukset liittyvät uuden tiedon luomiseen ja yhteiskunnan kestävän, viihtyisän sekä turvallisen infrastruktuurin luomiseen. Luomme esimerkiksi uutta tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta ja kestävästä liikkumisesta, selvitämme rakennushankkeiden vaikutuksia ympäristöön, suunnittelemme kestäviä sekä elinvoimaisia kaupunkeja, jätevesien puhdistamista ja pilaantuneiden maiden kunnostamista. Kehitämme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ramboll on säätiöomisteinen yhtiö. Suurin osa Ramboll-säätiön varoista käytetään investointeihin sekä Ramboll-konsernin toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Säätiö jakaa varojaan vuosittain myös tutkimukseen, koulutukseen ja hyväntekeväisyyteen.