Kemianteollisuus

Neste Oyj

Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja.

Raaka-aineena käytämme pääosin erilaisia jätteitä ja tähteitä. Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.

Toimipaikka

Espoo

Perustettu

1948

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

3563

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

4872

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

4,88Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

15,2Mrd

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

1,54Mrd

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Tutkimus ja kehitys

67M

Yrityksen tekemien tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Koulutus

2,24M

Yrityksen henkilöstön koulutukseen tekemien panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

365M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2035

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Henkilöstön tyytyväisyys

67

Asteikolla 0–100 yrityksen henkilöstön tyytyväisyys keskimäärin vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Neste tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Lisäksi kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle.