Muut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 800 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat. Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Ratkaisijakorkeakouluna tuemme tuoretta ajattelua, uusia innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja.

Vuosittain toteutamme yli sata tutkimus- ja kehityshanketta, yhteiskunnan ja ihmisen parhaaksi. Metropolian liikevaihto tilikaudella 2021 oli 110,7 miljoonaa euroa, josta liiketoiminnan osuus oli 5,1 miljoonaa euroa.

Toimipaikka

Helsinki

Perustettu

2007

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

1300

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

1300

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

111M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

111M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Investoinnit

6,8M

Yrityksen tekemien investointien määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Tutkimus ja kehitys

22,5M

Yrityksen tekemien tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Koulutus

1,8M

Yrityksen henkilöstön koulutukseen tekemien panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

70M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2030

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Miten yritys tekee hyvää?

Ihmiset ja maailma tarvitsevat uusia ratkaisuja: On kyse oman arjen sujuvuudesta tai ilmastonmuutoksen torjunnasta, tarvitsemme tuoretta ajattelua, uusia ideoita ja innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Metropoliassa haluamme olla alusta kaikelle tälle.

Panostamme poikkialaiseen ajatteluun, jossa ilmiöitä tarkastellaan monelta kantilta – ratkaisija korkeakoulussamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan nykyiset ja tulevat osaajat yhdistävät voimansa.

Haluamme, että meillä syntynyt osaaminen vaikuttaa ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Siksi meillä opitaan, tutkitaan, kehitetään ja innovoidaan tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Innovaatiokeskittymämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.