Muut

Kreab Oy

Kreab on luova viestintätoimisto, joka on osa kansainvälistä ketjua. Töissä Helsingissä on parikymmentä viestinnän, markkinoinnin ja mediasuhteiden ammattilaista.

Tavoite on yhdistää ketterästi eri asiantuntijoiden osaamisalueita, jotta voimme luoda hyviä viestinnän ratkaisuja asiakkaille. Työkulttuuri perustuu työssä oppimisen maksimointiin.

Toimipaikka

Helsinki

Perustettu

1989

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

20

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

20

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Liikevaihto Suomessa

2,4M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa vuonna 2021.

Liikevaihto yhteensä

2,4M

Yrityksen liikevaihto yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Koulutus

30t

Yrityksen henkilöstön koulutukseen tekemien panostusten määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Palkat

1,54M

Yrityksen maksamien palkkojen määrä (€) yhteensä vuonna 2021.

Hiilineutraaliustavoite

2025

Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraa­liuden tähän vuoteen mennessä.

Miten yritys tekee hyvää?

Uskomme vahvasti vuorovaikutukseen ja pyrimme löytämään uusia tapoja ratkoa yhdessä ongelmia tavalla, jossa ihmiset tulevat nähdyksi, kuulluksi ja huomioon otetuksi.

Työkulttuurimme perustuu työssä oppimiseen, yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen. Toivomme voivamme rakentaa parempaa työelämää.

Uskomme, että mikäli saamme riisuttua turhia rooleja, jännitteitä ja opittuja mutkikkuuksia voi viestintä olla helpompaa, aidompaa, yksinkertaisempaa ja vaikuttavampaa.

Pyrimme luomaan ympäristön, jossa oman potentiaalin, elämän merkityksen ja muiden arvostuksen saavuttaminen olisi mahdollisimman luontevaa.