Kaivokset

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oy on kotimainen kaivosyhtiö, joka hakee lupaa avata vanha kaivos Kolariin. Uudelleen avattavan kaivoksen tavoitteena on luoda vakituisia työpaikkoja ja monipuolistaa elinkeinopalveluita Lapissa seuraavan 20 vuoden ajan. Vanha kaivos halutaan avata uudelleen, jotta kotimaasta saatavat luonnonvarat voitaisiin hyödyntää kestävästi ja näin turvata teollista omavaraisuutta. Rauta, kulta ja kupari ovat välttämättömiä modernin yhteiskunnan rakennusaineita.

Toimipaikka

Kolari

Perustettu

2014

Yrityksen perustamisvuosi.

Työntekijöitä Suomessa

5

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä vuonna 2021.

Työntekijöitä yhteensä

5

Yrityksen keskimääräinen henkilökunnan määrä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuonna 2021.

Miten yritys tekee hyvää?

Hannukainen Mining on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään kaivostoimintaan. Hannukaisen kaivoksen uudelleen avaamisessa on pyritty löytämään ympäristöä vähiten kuormittavat vaihtoehdot. Kaivossuunnittelua tehdään pitkäjänteisesti. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkiseurantaan. Toiminnan aikana pyrimme kehittämään myös uusia ratkaisuja ja malleja, joita voidaan tuotteistaa ja hyödyntää myös muissa kaivoksissa ympäri maailman.

Kunnioitamme ja kuuntelemme sidosryhmiämme. Viestinnässämme huomioimme myös eri elinkeinot ja korostamme yhteisen hyvinvoinnin merkitystä. Tavoitteenamme on aito yhteistyö ympäristön, turvallisuuden ja ihmisten parhaaksi. Työskentelemme tulevaisuutta varten. Olemme kotimaisen kaivostoiminnan suunnanviestijä.